Translate "zoonose" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zoonose — choroba odzwierzęca (Polish / polski)
choroby biologicznie przystosowane i normalnie występujące u zwierząt, które w pewnych okolicznościach mogą być zakaźne dla człowieka

Translate zoonose

Learn how to say "zoonose" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey