Translate "zoologia" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zoologia — zoologija (Slovenian / slovenščina)
Veda o živalih, živaloslovje, vključuje njihovo razvrstitev, zgradbo, fiziologijo in zgodovino.

Translate zoologia

Learn how to say "zoologia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey