Translate "zoologia" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zoologia — zoologia (Polish / polski)
nauka o zwierzętach obejmująca całokształt wiedzy o zwierzętach, ich klasyfikację, strukturę, fizjologię i historię

Translate zoologia

Learn how to say "zoologia" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey