Translate "zontá" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zontá — dodać (Polish / polski)
Połączyć lub zjednoczyć tak, by zwiększyć liczbę lub wielkość, zsumować, zestawić razem
Rozwinąć wypowiedź o nowy element.

The original Lombard definition:

zontá (Lombard)
Mett-a-gh da drée, cuma enunziaa: dí da plüü.

Translate zontá

Learn how to say "zontá" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Lombard and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey