Translate "zontá" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zontá — toevoegen (Dutch / Nederlands)
Bijvoegen, als een stelling. Verder zeggen.
Samenvoegen of verbinden, als het ene ding aan het andere, of als verschillende eenheden, om zo het aantal te vergroten, de kwantiteit te verhogen, het hoeveelheid te vergroten, of er een enkel aggregaat van te maken; ...

The original Lombard definition:

zontá (Lombard)
Mett-a-gh da drée, cuma enunziaa: dí da plüü.

Translate zontá

Learn how to say "zontá" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Lombard and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey