Translate "zonas turísticas" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zonas turísticas — turistično območje (Slovenian / slovenščina)
Vsak del regije, ki pritegne potnike, pogosto zaradi svoje pokrajine, zanimivosti ali rekreativnih dejavnosti.

Translate zonas turísticas

Learn how to say "zonas turísticas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey