Translate "zonas turísticas" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zonas turísticas — strefa turystyczna (Polish / polski)
część regionu atrakcyjnego dla turystów, przyciągająca ich uwagę, często z powodu krajobrazu, interesujących obiektów czy możliwości rekreacji

Translate zonas turísticas

Learn how to say "zonas turísticas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey