Translate "zonas industriais abandonadas" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zonas industriais abandonadas — opuszczony obiekt przemysłowy (Polish / polski)
teren, który nie może być użytkowany z uwagi na zanieczyszczenia

Translate zonas industriais abandonadas

Learn how to say "zonas industriais abandonadas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey