Translate "zonas húmidas" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zonas húmidas — mokrišče (Slovenian / slovenščina)
Področja, ki so redno zadostno preplavljena s površinsko ali podzemsko vodo, da lahko omogočajo razširjenost rastlinskega in vodnega življenja, ki za rast in razmnoževanje potrebuje mokro ali občasno mokro prst.

Translate zonas húmidas

Learn how to say "zonas húmidas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey