Translate "zonas húmidas" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zonas húmidas — obszar podmokły (Polish / polski)
obszar zalewany wodami powierzchniowymi lub podziemnymi, wystarczająco często, aby panowała tam roślinność bagienna i związana z nią fauna

Translate zonas húmidas

Learn how to say "zonas húmidas" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey