Translate "zinc" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zinc — cynk (Polish / polski)
(Zn) pierwiastek chemiczny należący do cynkowców, liczba atomowa 30, metal niebieskawobiały, występujący w przyrodzie tylko w związkach, otrzymywany z rud, używany do cynkowania przedmiotów żelaznych dla ochrony przed rdzewieniem oraz jako składnik stopów, np. mosiądzu

Translate zinc

Learn how to say "zinc" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey