Toll Free: (800) 790-3680

Translate "zarzamora" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zarzamora — björnbär (Swedish / svenska)
En av en grupp fruktbärande arter av släktet Rubus som kännetecknas av att de mogna bären är svarta och som ofta har taggiga grenar som bär frukt andra året varefter de vissnar ner. Arterna inom gruppen är svåra att skilja och hybridiserar gärna med varandra.

Translate zarzamora

Learn how to say "zarzamora" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Spanish and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC