Translate "zamò" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


zamò — już (Polish / polski)
Przed określonym momentem w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.
Słowo dodawane by wyrazić niecierpliwość.

The original Lombard definition:

zamò (Lombard)
Prima da un quaj teemp specifegaa, u bé passaa u bé fütüür; a cheest teemp-chí.
Una adizziun druvada par enfatizá impazzienza.

Translate zamò

Learn how to say "zamò" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Lombard and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey