Translate "xisto betuminoso" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


xisto betuminoso — naftni skrilavec (Slovenian / slovenščina)
Rjava ali črna, tanko listnata sedimentna kamnina, bogata s karogenom, iz katere se z destilacijo pridobiva tekoči ali plinasti ogljikovodik.

Translate xisto betuminoso

Learn how to say "xisto betuminoso" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey