Translate "xisto betuminoso" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


xisto betuminoso — łupki bitumiczne (Polish / polski)
Skały osadowe lub metamorficzne o budowie cienkowarstwowej, z których metodą destylacji uzyskuje się węglowodory gazowe i ciekłe.

Translate xisto betuminoso

Learn how to say "xisto betuminoso" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey