Translate "xadrez" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


xadrez — schaakspel (Dutch / Nederlands)
Een plaats waar individuele personen in hun persoonlijke vrijheid beperkt worden.
Traditioneel bordspel, waarbij elk der twee spelers afwisselend met elk van de 16 speelfiguren (8 pionnen, 2 paarden, lopers en torens, een dame en een koning) over een vierkant bord van 8 bij 8 velden beweegt.

The original Portuguese definition:

xadrez (Portuguese)
Lugar no qual as pessoas têm liberdade pessoal restrita.

Translate xadrez

Learn how to say "xadrez" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey