Translate "x-stralen" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


x-stralen — rentgenski žarek (Slovenian / slovenščina)
Predirajoče elektromagnetno sevanje, ki ga ponavadi proizvedemo s pospeševanjem elektronov do velikih energij in jih nenadno ustavimo v fiksno tarčo. Rentgenski žarki prav tako nastanejo pri prehodih elektronov med notranjimi lupinami atomov z atomskim številom, večjim od 10. Valovna dolžina rentgenskih žarkov sega od približno 10(-5) angstremov do 10(3) angstremov, povprečna valovna dolžina, ki se uporablja v preiskavah, je 1 angstrem. (Vir: MGH)

Translate x-stralen

Learn how to say "x-stralen" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Dutch and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey