Translate "x-stralen" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


x-stralen — promienie rentgenowskie (Polish / polski)
promieniowanie elektromagnetyczne odznaczające się zdolnością przenikania przez ciała nieprzezroczyste

Translate x-stralen

Learn how to say "x-stralen" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Dutch and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey