Translate "X izpiak; Roentgen izpiak" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


X izpiak; Roentgen izpiak — rentgenski žarek (Slovenian / slovenščina)
Predirajoče elektromagnetno sevanje, ki ga ponavadi proizvedemo s pospeševanjem elektronov do velikih energij in jih nenadno ustavimo v fiksno tarčo. Rentgenski žarki prav tako nastanejo pri prehodih elektronov med notranjimi lupinami atomov z atomskim številom, večjim od 10. Valovna dolžina rentgenskih žarkov sega od približno 10(-5) angstremov do 10(3) angstremov, povprečna valovna dolžina, ki se uporablja v preiskavah, je 1 angstrem. (Vir: MGH)

Now that you've learned the Slovenian word for "X izpiak; Roentgen izpiak", maybe you also need Basque translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Basque linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Satistfaction is guaranteed, so there's no risk; just fill out our famous three-question form to get a Get Quote for your translation project today!


Translate X izpiak; Roentgen izpiak

Learn how to say "X izpiak; Roentgen izpiak" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey