Toll Free: (800) 790-3680

Translate "www" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


www — svetovni splet (Slovenian / slovenščina)
Grafičen, interaktiven, hipertekstni informacijski sistem, delujoč na vseh tehnoloških osnovah, lahko teče lokalno (intranet) ali po globalnem internetu. Splet je sestavljen iz spletnih strežnikov, ki ponujajo strani z informacijami spletnim odjemalcem, ki jih lahko gledajo ali na njih aktivno sodelujejo. Strani vsebujejo besedilo, barvna ozadja, grafiko, avdio in video zapise.

The original Spanish definition:

www (Spanish)
Sistema para difundir información gráfica, interactiva y en hipertexto, que funciona en cualquier arquitectura de máquina o de sistema de operación sobre la Internet global. La red consiste de servidores Web que ofrecen páginas de información a los navegadores Web los cuales la pueden mostrar y permiten la interacción con ellas. Las páginas pueden contener texto formateado, fondos, colores, gráficos así como montajes de audio y video.

Translate www

Learn how to say "www" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Spanish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC