Translate "Wissnschaft" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Wissnschaft — veda (Slovenian / slovenščina)
Preučevanje fizičnega vesolja in njegove vsebine za razlago njegove narave in obnašanja s ponovljivimi opazovanji, meritvami in poskusi za uvajanje, dokazovanje ali spreminjanje splošnih zakonov.

Translate Wissnschaft

Learn how to say "Wissnschaft" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey