Translate "Wissnschaft" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Wissnschaft — nauka (Polish / polski)
Badanie świata materialnego za pomocą powtarzalnych obserwacji, pomiarów i eksperymentów w celu ustalenia, zweryfikowania i zmodyfikowania powszechnie obowiązujących praw wyjaśniających jego działanie.

Translate Wissnschaft

Learn how to say "Wissnschaft" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey