Translate "Wissnschaft" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Wissnschaft — wetenschap (Dutch / Nederlands)
De studie van het fysieke universum en al wat het bevat door middel van reproduceerbare observaties en experimenten om algemene wetmatigheden vast te stellen, te verifiëren, of te wijzigen die haar natuur en gedrag uitleggen.

Translate Wissnschaft

Learn how to say "Wissnschaft" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey