Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Wassastoff" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Wassastoff — vodik (Slovenian / slovenščina)
Vnetljiv, brezbarvni plin, ki je najlažji in najbolj razširjen element v vesolju. Pojavlja se pretežno v vodi in v večini organskih spojin. Uporablja se za proizvodnjo amoniaka in drugih kemikalij, za hidriranje maščob in olj ter za varjenje.

Translate Wassastoff

Learn how to say "Wassastoff" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC