Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Wassastoff" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Wassastoff — waterstof (Dutch / Nederlands)
Een ontvlambaar kleurloos gas met het symbool H en atoomnummer 1, dat het lichtste en meest voorkomende element is in het universum. Het is een bestanddeel van het watermolecuul en van de meeste organische verbindingen. Het wordt gebruikt voor de productie van ammonium en andere chemicaliën, voor de hydrogenisering van vetten en oliën en bij het lassen.

Translate Wassastoff

Learn how to say "Wassastoff" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC