Translate "voorsetsel" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


voorsetsel — preposition (Swedish / svenska)
Ett ord som fungerar som markör av den grammatiska roll som det nominala uttryck som följer efter bär.

Translate voorsetsel

Learn how to say "voorsetsel" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey