Toll Free: (800) 790-3680

Translate "vodik" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


vodik — wodór (Polish / polski)
(H) pierwiastek chemiczny, liczba atomowa 1, najlżejszy ze wszystkich pierwiastków gaz, bezbarwny, bezwonny, bez smaku, chemicznie czynny, palny — z tlenem tworzy mieszaninę wybuchową (w temp. powyżej 500°C); w przyrodzie występuje w dużych ilościach w postaci związków, głównie — wody; jest składnikiem wszystkich kwasów i prawie wszystkich związków organicznych; ma zastosowanie w przemyśle chemicznym

Now that you've learned the Polish word for "vodik", maybe you also need Croatian translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Croatian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Our rates are competitive and customer satistfaction is guaranteed. Just get in touch with a sales representative for a Get Quote today and see what Translation Services USA can do for you!


Translate vodik

Learn how to say "vodik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Croatian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC