Translate "vitamin" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


vitamin — vitamin (Slovenian / slovenščina)
Organska spojina, ki je v različnih neznatnih količinah prisotna v naravni hrani in je bistvena za normalno rast ter vzdrževanje telesa.

Translate vitamin

Learn how to say "vitamin" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey