Translate "vitamin" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


vitamin — witamina (Polish / polski)
związki organiczne niezbędne dla podtrzymania funkcji życiowych organizmu, obecne w zmiennych i niewielkich ilościach w żywności naturalnej, produkowane także przez przemysł farmaceutyczny

Translate vitamin

Learn how to say "vitamin" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey