Translate "virus" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


virus — virus (English)
Submicroscopic agents that infect plants, animals and bacteria, and are unable to reproduce outside the tissues of the host. (Source: ALL)

The original Swedish definition:

virus (Swedish)
Submikroskopiska agens som infekterar växter, djur och bakterier och som inte kan föröka sig utanför värdens vävnader. Ett fullt utvecklat virus består av nukleinsyra (DNA eller RNA), omgiven av ett hölje av protein och fett. Virusets [[nukleinsyra]] ingriper i värdcellens mekanismer för att syntetisera nukleinsyra, och ordnar så att cellen producerar mera viral nukleinsyra. Virus orsakar många sjukdomar såsom mosaiksjuka hos många odlade växter, kaninpest, mul- och klövsjuka, förkylningar, influensa, mässling och polio. Många växtvirus sprids av insekter, och en del av nematoder. Djurvirus sprids genom kontaktsmitta, droppsmitta eller genom insekter, och en del smittar genom överföring av kroppsvätskor.

Translate virus

Learn how to say "virus" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey