Translate "vidare begrepp" into English

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


vidare begrepp — broader terms (English)
A term that has a more comprehensive or more general semantic scope than an other.

The original Swedish definition:

vidare begrepp (Swedish)
Poster i en ämnesordbok som täcker ett vidare semantiskt fält än andra. Detta är ett begrepp i OmegaWiki som inte är avsett att förses med synonymer, enbart översättningar.

Translate vidare begrepp

Learn how to say "broader terms" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and English by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey