Toll Free: (800) 790-3680

Translate "viaductus" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


viaductus — viadukt (Slovenian / slovenščina)
Vsak visok, dolg most, ki je ponavadi podprti z več oboki, in gre po njem preko doline ali podobnega nižjega področja železnica ali cesta.

Translate viaductus

Learn how to say "viaductus" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC