Translate "vetenskapspolitik" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


vetenskapspolitik — znanstvena politika (Slovenian / slovenščina)
Vrsta ukrepov, ki jih sprejme in izvaja vlada, podjetje ali druga organizacija, ki postavlja ali določa smernice za sistematično preučevanje, raziskovanje in preskušanje določenih pogledov fizičnega oziroma materialnega sveta, kar lahko vodi k učenim prispevkom v določeni veji znanja. (Vir: RHW)

Translate vetenskapspolitik

Learn how to say "vetenskapspolitik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey