Translate "vetenskapspolitik" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


vetenskapspolitik — polityka dotycząca badań naukowych (Polish / polski)
szereg działań związanych ze wspieraniem lub określaniem kierunków badawczych i eksperymentalnych podejmowanych przez państwo, przemysł lub inne organizacje

Translate vetenskapspolitik

Learn how to say "vetenskapspolitik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey