Translate "vertebrater" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


vertebrater — vretenčar (Slovenian / slovenščina)
Vsi strunarji iz poddebla vertebrata, njihove značilnosti so koščen oziroma hrustančast skelet ter dobro razviti možgani. Mednje spadajo ribe, dvoživke, plazilci, ptiči in sesalci. (Vir: CED)

Translate vertebrater

Learn how to say "vertebrater" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey