Translate "verde" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


verde — groen (Dutch / Nederlands)
Groen als kleur hebbende; de tint van dat gedeelte van het zichtbare spectrum hebbende dat tussen geel en blauw ligt en door de menselijke waarnemer als stralingsenergie met golflengten van ongeveer 490 tot 570 nanometer wordt herkend.

Translate verde

Learn how to say "verde" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Neapolitan and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey