Translate "verbintenis" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


verbintenis — pogodba, sporazum (Slovenian / slovenščina)
Dogovor med dvema ali več osebami, ki pomeni obvezo nekaj narediti ali nečesa ne narediti. Za to so potrebni pristojni sogovorniki, tematika, pretehtanje zakonodaje, vzajemnost dogovora in vzajemnost obveznosti.

Translate verbintenis

Learn how to say "verbintenis" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey