Translate "venetianska" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


venetianska — wenecki (Polish / polski)
Język romański używany głównie w północno-wschodnich Włoszech i niektórych stanach Brazylii, a także, w mniejszym stopniu, w innych krajach, m.in. w Meksyku, Słowenii, Chorwacji i Rumunii.

Translate venetianska

Learn how to say "venetianska" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey