Translate "veld" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


veld — åker (Swedish / svenska)
Ett avgränsat område land där det växer gräs eller gröda, och som vanligen omges av staket eller tätt planterade buskar när det utgör del av en lantgård.

Translate veld

Learn how to say "veld" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey