Translate "veld" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


veld — pelto, kenttä (Finnish / suomi)
Rajattu maa-alue, jolla viljellään kasveja ja jota tavallisesti ympäröi aita tai tiheään istutettuja pensaita, kun se on ola maatilaa.

Translate veld

Learn how to say "veld" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Afrikaans and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey