Toll Free: (800) 790-3680

Translate "vel" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


vel — koža (Slovenian / slovenščina)
Tkivo, ki oblikuje zunanji ovoj vretenčarjev. Sestavljena je iz dveh plasti, zunanja je lahko pokrita z dlakami, luskinami, perjem itd. V glavnem služi za zaščito in ima funkcijo čutila.

Translate vel

Learn how to say "vel" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Flemish and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC