Toll Free: (800) 790-3680

Translate "varr" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


varr — sy (Swedish / svenska)
Att föra en tråd upprepade gånger genom (tyg eller material), med hjälp av en nål i avsikt att förena dem eller att skapa ett mönster eller motiv.

Translate varr

Learn how to say "varr" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC