Toll Free: (800) 790-3680

Translate "valtio" into Georgian (ქართული)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


valtio
სახელმწიფო (Georgian / ქართული)

The original Finnish definition:

valtio (Finnish)
Itsenäinen poliittinen taho, joka toimii laajan maantieteellisen alueen ylimpänä auktoriteettina.
Tiettyä maa-aluetta pysyvästi asuttava kansa, jonka lait, tavat ja perinteet yhdistävät poliittiseksi toimielimeksi, joka järjestäytyneen hallinnon avulla itsenäisesti hallitsee ja valvoo kaikkia ihmisiä ja asioita alueellaan, paitsi jos tai kunnes valta luovutetaan muiden valtioiden muodostamalle liitolle.

Looking for professional Finnish translation? Now that you know what "valtio" in Georgian is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Finnish linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Our rates are competitive and customer satistfaction is guaranteed. Just get in touch with a sales representative for a Get Quote today and see what Translation Services USA can do for you!


Translate valtio

Learn how to say "valtio" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Finnish and Georgian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC