Toll Free: (800) 790-3680

Translate "valtio" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


valtio — staat (Dutch / Nederlands)
Een politieke entiteit die ultieme autoriteit heeft over een geografisch gebied.
Een volk dat permanent een vast grondgebied bezet, bijeengehouden door recht, gewoonten en gebruiken als één lichaam, politiek uitoefenend door middel van een georganiseerde overheid, onafhankelijke soevereiniteit en controle over alle personen en dingen binnen zijn grenzen, tenzij of totdat gezag aan een federatie of een unie van andere staten wordt afgestaan.

The original Finnish definition:

valtio (Finnish)
Itsenäinen poliittinen taho, joka toimii laajan maantieteellisen alueen ylimpänä auktoriteettina.
Tiettyä maa-aluetta pysyvästi asuttava kansa, jonka lait, tavat ja perinteet yhdistävät poliittiseksi toimielimeksi, joka järjestäytyneen hallinnon avulla itsenäisesti hallitsee ja valvoo kaikkia ihmisiä ja asioita alueellaan, paitsi jos tai kunnes valta luovutetaan muiden valtioiden muodostamalle liitolle.

Looking for professional Finnish translation? Now that you know what "valtio" in Dutch is, Translation Services USA can provide that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Finnish linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Our rates are competitive and customer satistfaction is guaranteed. Just get in touch with a sales representative for a Get Quote today and see what Translation Services USA can do for you!


Translate valtio

Learn how to say "valtio" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Finnish and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC