Translate "utrustning" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


utrustning — uitrusting (Dutch / Nederlands)
Een collectie van materialen, voorraden en apparaten die beschikbaar zijn of beschikbaar komen voor een onderneming of een activiteit.

Translate utrustning

Learn how to say "utrustning" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey