Translate "urani" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


urani — uran (Polish / polski)
(U) promieniotwórczy pierwiastek chemiczny, o liczbie atomowej 92, srebrzystobiały metal ciężki z podgrupy aktynowców, wysoce toksyczny i aktywny chemicznie, nie mający trwałych izotopów, stosowany jako paliwo jądrowe

Translate urani

Learn how to say "urani" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Vietnamese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey