Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Unyans Europek" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Unyans Europek — Unia Europejska (Polish / polski)
27 krajów (Belgia, Bolgarija, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo Wlk. Bryt., Austria, Finlandia i Szwecja) złączone wspólną polityką monetarną oraz aspiracjami politycznymi i społecznymi.

Translate Unyans Europek

Learn how to say "Unyans Europek" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Cornish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC