Toll Free: (800) 790-3680

Translate "Unyans Europek" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Unyans Europek — Europese Unie (Dutch / Nederlands)
De 27 landen (België, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Portugal, Spanje, Oostenrijk, Finland, Zweden, Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië) die samenwerken om een economische gemeenschap te vormen met gemeenschappelijke monetaire, politieke en sociale asperaties.

Translate Unyans Europek

Learn how to say "Unyans Europek" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Cornish and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC