Toll Free: (800) 790-3680

Translate "uahi" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


uahi — dym (Polish / polski)
lotne produkty spalania unoszące się w powietrzu; aerozol składający się z widocznych cząstek i gazów, wytworzony z niecałkowitego spalania materiałów zawierających węgiel, takich jak drewno i paliwa kopalane

Translate uahi

Learn how to say "uahi" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hawaiian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC