Translate "typ av besittningsrätt" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


typ av besittningsrätt — rodzaj własności (Polish / polski)
rodzaj praw do terenu i egzekwowania tytułu własności

Translate typ av besittningsrätt

Learn how to say "typ av besittningsrätt" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Swedish and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey